Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_230_options_table ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
upgrade_230_options_table ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove old options from the database.Źródło

function upgrade_230_options_table() {
	global $wpdb;
	$old_options_fields = array( 'option_can_override', 'option_type', 'option_width', 'option_height', 'option_description', 'option_admin_level' );
	$wpdb->hide_errors();
	foreach ( $old_options_fields as $old ) {
		$wpdb->query( "ALTER TABLE $wpdb->options DROP $old" );
	}
	$wpdb->show_errors();
}