Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_230_old_tables ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
upgrade_230_old_tables ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove old categories, link2cat, and post2cat database tables.Źródło

function upgrade_230_old_tables() {
	global $wpdb;
	$wpdb->query( 'DROP TABLE IF EXISTS ' . $wpdb->prefix . 'categories' );
	$wpdb->query( 'DROP TABLE IF EXISTS ' . $wpdb->prefix . 'link2cat' );
	$wpdb->query( 'DROP TABLE IF EXISTS ' . $wpdb->prefix . 'post2cat' );
}