Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_101 ›

Od1.0.1
Przestarzałyn/a
upgrade_101 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 1.0.1.Źródło

function upgrade_101() {
	global $wpdb;

	// Clean up indices, add a few
	add_clean_index( $wpdb->posts, 'post_name' );
	add_clean_index( $wpdb->posts, 'post_status' );
	add_clean_index( $wpdb->categories, 'category_nicename' );
	add_clean_index( $wpdb->comments, 'comment_approved' );
	add_clean_index( $wpdb->comments, 'comment_post_ID' );
	add_clean_index( $wpdb->links, 'link_category' );
	add_clean_index( $wpdb->links, 'link_visible' );
}