Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.spl_autoload_functions ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
spl_autoload_functions ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) List of autoloader functions.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the registered autoloader functions.Źródło

function spl_autoload_functions() {
		return $GLOBALS['_wp_spl_autoloaders'];
	}
}