Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mb_strlen ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
mb_strlen ( $str, $encoding = null )
Parametry: (2)
  • (string) $str The string to retrieve the character length from.
    Wymagane: Tak
  • (string|null) $encoding Optional. Character encoding to use. Default null.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zobacz:
Powrót:
  • (int) String length of `$str`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Compat function to mimic mb_strlen().Źródło

function mb_strlen( $str, $encoding = null ) {
		return _mb_strlen( $str, $encoding );
	}
endif;