Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_privacy_hook_requests_page ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
_wp_privacy_hook_requests_page ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:

Add requests pages.Źródło

function _wp_privacy_hook_requests_page() {
	add_submenu_page( 'tools.php', __( 'Export Personal Data' ), __( 'Export Personal Data' ), 'export_others_personal_data', 'export_personal_data', '_wp_personal_data_export_page' );
	add_submenu_page( 'tools.php', __( 'Erase Personal Data' ), __( 'Erase Personal Data' ), 'erase_others_personal_data', 'remove_personal_data', '_wp_personal_data_removal_page' );
}