Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



_wp_posts_page_notice ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
_wp_posts_page_notice ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Output a notice when editing the page for posts (internal use only).



Źródło

function _wp_posts_page_notice() {
	echo '<div class="notice notice-warning inline"><p>' . __( 'You are currently editing the page that shows your latest posts.' ) . '</p></div>';
}