Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_kses_split_callback ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_wp_kses_split_callback ( $match )
Dostęp:
  • private
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback for `wp_kses_split()`.Źródło

function _wp_kses_split_callback( $match ) {
	global $pass_allowed_html, $pass_allowed_protocols;
	return wp_kses_split2( $match[0], $pass_allowed_html, $pass_allowed_protocols );
}