Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_kses_decode_entities_chr_hexdec ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
_wp_kses_decode_entities_chr_hexdec ( $match )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $match preg match
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Regex callback for `wp_kses_decode_entities()`.Źródło

function _wp_kses_decode_entities_chr_hexdec( $match ) {
	return chr( hexdec( $match[1] ) );
}