Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_json_prepare_data ›

Od4.4.0
Przestarzały5.3.0
_wp_json_prepare_data ( $data )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (mixed) $data Native representation.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool|int|float|null|string|array) Data ready for `json_encode()`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Prepares response data to be serialized to JSON.

This supports the JsonSerializable interface for PHP 5.2-5.3 as well.Źródło

function _wp_json_prepare_data( $data ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '5.3.0' );
	return $data;
}