Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_json_convert_string ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
_wp_json_convert_string ( $string )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $string The string which is to be converted.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The checked string.
Zdefiniowane na:
Codex:

Convert a string to UTF-8, so that it can be safely encoded to JSON.Źródło

function _wp_json_convert_string( $string ) {
	static $use_mb = null;
	if ( is_null( $use_mb ) ) {
		$use_mb = function_exists( 'mb_convert_encoding' );
	}

	if ( $use_mb ) {
		$encoding = mb_detect_encoding( $string, mb_detect_order(), true );
		if ( $encoding ) {
			return mb_convert_encoding( $string, 'UTF-8', $encoding );
		} else {
			return mb_convert_encoding( $string, 'UTF-8', 'UTF-8' );
		}
	} else {
		return wp_check_invalid_utf8( $string, true );
	}
}