Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_check_split_terms_in_menus ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
_wp_check_split_terms_in_menus ( $term_id, $new_term_id, $term_taxonomy_id, $taxonomy )
Parametry: (4)
 • (int) $term_id ID of the formerly shared term.
  Wymagane: Tak
 • (int) $new_term_id ID of the new term created for the $term_taxonomy_id.
  Wymagane: Tak
 • (int) $term_taxonomy_id ID for the term_taxonomy row affected by the split.
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy Taxonomy for the split term.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Check menu items when a term gets split to see if any of them need to be updated.Źródło

function _wp_check_split_terms_in_menus( $term_id, $new_term_id, $term_taxonomy_id, $taxonomy ) {
	global $wpdb;
	$post_ids = $wpdb->get_col(
		$wpdb->prepare(
			"SELECT m1.post_id
		FROM {$wpdb->postmeta} AS m1
			INNER JOIN {$wpdb->postmeta} AS m2 ON ( m2.post_id = m1.post_id )
			INNER JOIN {$wpdb->postmeta} AS m3 ON ( m3.post_id = m1.post_id )
		WHERE ( m1.meta_key = '_menu_item_type' AND m1.meta_value = 'taxonomy' )
			AND ( m2.meta_key = '_menu_item_object' AND m2.meta_value = %s )
			AND ( m3.meta_key = '_menu_item_object_id' AND m3.meta_value = %d )",
			$taxonomy,
			$term_id
		)
	);

	if ( $post_ids ) {
		foreach ( $post_ids as $post_id ) {
			update_post_meta( $post_id, '_menu_item_object_id', $new_term_id, $term_id );
		}
	}
}