Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_check_split_nav_menu_terms ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
_wp_check_split_nav_menu_terms ( $term_id, $new_term_id, $term_taxonomy_id, $taxonomy )
Parametry: (4)
 • (int) $term_id ID of the formerly shared term.
  Wymagane: Tak
 • (int) $new_term_id ID of the new term created for the $term_taxonomy_id.
  Wymagane: Tak
 • (int) $term_taxonomy_id ID for the term_taxonomy row affected by the split.
  Wymagane: Tak
 • (string) $taxonomy Taxonomy for the split term.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

If the term being split is a nav_menu, change associations.Źródło

function _wp_check_split_nav_menu_terms( $term_id, $new_term_id, $term_taxonomy_id, $taxonomy ) {
	if ( 'nav_menu' !== $taxonomy ) {
		return;
	}

	// Update menu locations.
	$locations = get_nav_menu_locations();
	foreach ( $locations as $location => $menu_id ) {
		if ( $term_id === $menu_id ) {
			$locations[ $location ] = $new_term_id;
		}
	}
	set_theme_mod( 'nav_menu_locations', $locations );
}