Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_check_for_scheduled_split_terms ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
_wp_check_for_scheduled_split_terms ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

In order to avoid the _wp_batch_split_terms() job being accidentally removed, check that it's still scheduled while we haven't finished splitting terms.Źródło

function _wp_check_for_scheduled_split_terms() {
	if ( ! get_option( 'finished_splitting_shared_terms' ) && ! wp_next_scheduled( 'wp_split_shared_term_batch' ) ) {
		wp_schedule_single_event( time() + MINUTE_IN_SECONDS, 'wp_split_shared_term_batch' );
	}
}