Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_add_global_attributes ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
_wp_add_global_attributes ( $value )
Dostęp:
 • private
Parametry:
 • (array) $value An array of attributes.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (array) The array of attributes with global attributes added.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.0.0

Helper function to add global attributes to a tag in the allowed html list.Źródło

function _wp_add_global_attributes( $value ) {
	$global_attributes = array(
		'aria-describedby' => true,
		'aria-details'   => true,
		'aria-label'    => true,
		'aria-labelledby' => true,
		'aria-hidden'   => true,
		'class'      => true,
		'id'        => true,
		'style'      => true,
		'title'      => true,
		'role'       => true,
		'data-*'      => true,
	);

	if ( true === $value ) {
		$value = array();
	}

	if ( is_array( $value ) ) {
		return array_merge( $value, $global_attributes );
	}

	return $value;
}