Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._ipad_meta ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
_ipad_meta ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function _ipad_meta() {
	if ( wp_is_mobile() ) {
		?>
		<meta name="viewport" id="viewport-meta" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<?php
	}
}