Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.__autoload ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
__autoload ( $classname )
Parametry:
  • (string) $classname Class to attempt autoloading.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Autoloader compatibility callback.Źródło

function __autoload( $classname ) {
		global $_wp_spl_autoloaders;
		foreach ( $_wp_spl_autoloaders as $autoloader ) {
			if ( ! is_callable( $autoloader ) ) {
				// Avoid the extra warning if the autoloader isn't callable.
				continue;
			}

			call_user_func( $autoloader, $classname );

			// If it has been autoloaded, stop processing.
			if ( class_exists( $classname, false ) ) {
				return;
			}
		}
	}