Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-cron.php ›

Funkcje1
A pseudo-CRON daemon for scheduling WordPress tasks


Function Short description
_get_cron_lockRetrieves the cron lock.